Depresjon med og uten alkoholproblemer- forskjellig depresjon?

Cand.psychol Cecilie Skule ved Diakonhjemmet Sykehus vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos:

Kliniske karakteristika ved depresjon, med og uten alkoholproblemer: symptomprofil, mestring, oppmøtemønster og effekt av behandling

Foto: Nicolas Tourrenc

Første prøveforelesning, selvvalgt emne:

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 09.15-10.00

Tittel: Kognitiv atferdsterapeutiske tiltak i tilbakefallsforebygging av depresjon: kliniske implikasjoner

Annen prøveforelesning, oppgitt emne:

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Faglige og organisatoriske forutsetninger for bedre behandling av samtidige rus- og psykiske lidelser

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Forskningsleder Sverre Nesvåg, Regionalt kompetansesenter for rusmiddelforskning, Stavanger
  • Professor Mads Uffe Pedersen, Psykologisk institut, Århus universitet
  • Professor Bente Træen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Fanny Duckert

Veileder

  • Hovedveileder: Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 11. sep. 2017 11:09 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06