Nyutdannede psykologer bør få helhetlig oppfølging i starten

Master i psykologi Ingvild Sagberg ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Novice psychologists and organizational entry: Broadening the perspective of organizational socialization

Fotograf: Kirsten Sjøwall

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Understanding the research and implications of using qualitative research methods to study the socialization process

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Talya S. Bauer, Portland State University, USA
  • Professor John Kammeyer-Mueller, University of Minnesota, USA
  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Kjetil Sundet

Veileder

  • Hovedveileder: Professor Roald Bjørklund, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 17. aug. 2017 12:37 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06