Skal du bli bedre til å huske må du trene på å huske

Cand.psychol Ann-Marie Glasø de Lange ved psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognitive Plasticity: A Longitudinal Study of Memory Training and White Matter Microstructure

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Modulation of cognition in older adults: interventions, efficacy, and transfer

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Cheryl Grady, University of Toronto, Canada
  • Associate professor Bogdan Draganski, Lausanne university hospital, Switzerland
  • Professor René Huster, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Kjetil Sundet

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Kristine B. Walhovd
  • Biveileder: Anders M. Fjell

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. feb. 2017 10:42 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06