Godt styrte meklingssamtaler hjelper ved samlivsbrudd

Cand. psychol Peder Kjøs ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Obligatorisk foreldremekling i høykonfliktsaker – en kvalitativ studie

Fotograf: Ida K. Holth

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: Auditorium 4, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Barns deltagelse i mekling. En gjennomgang av forskningslitteraturen og implikasjoner for praksis

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Tor-Johan Ekeland, Høgskulen i Volda
  • Professor Philip Hwang, Psykologiska institusjonen, Göteborgs universitet
  • Førsteamanuensis Nora Sveaass, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av prodekan Ingjerd Hoëm

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Professor Odd Arne Tjersland, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Professor Katrina Roen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 5. mai 2017 11:40 - Sist endret 9. jan. 2020 14:13