Foreldrekonflikter er mer enn uenighet om tid med barna

Cand. polit Kari Jevne ved Høgskolen i Oslo og Akershus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Barnevernssaker med foreldrekonflikter. Forhandlinger om problemforståelser og handlingsrom når det er bekymringer for barn som har to hjem

Fotograf: Sonja Balci

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Redegjør for avhandlingens betydning for praksisfeltet og diskuter dine resultater i lys av relevante teoretiske perspektiver

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Astrid Strandbu, Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Universitetet i Tromsø
  • Lektor Dorte Kousholt, Institut for Læring, Århus Universitet, Danmark
  • Professor Odd Arne Tjersland, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Roald Bjørklund

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Professor Oddbjørg Skjær Ulvik, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Biveileder: Professor Agnes Andenæs, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 6. juni 2017 11:30 - Sist endret 27. okt. 2017 13:07