Bruk av antidepressiva i svangerskapet

Master i psykologi Tone Kristine Hermansen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

A prospective study of child development following prenatal exposure to maternal antidepressant treatment

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 17.februar, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Identifiser og drøft de viktigste kjernekomponentene i en intervensjon rettet mot deprimerte mødre med småbarn

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Docent Terje Falck-Ytter, Institutionen för Psykologi, Uppsala Universitet, Sverige

  • Professor Åsa Hammar, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen

  • Førsteamanuensis II Kari Slinning, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er professor Trine Waaktaar

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Biveileder: Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 3. feb. 2017 13:41 - Sist endret 8. sep. 2020 12:46