Barns selvregulering

Master i psykologi Agathe Backer-Grøndahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Childhood Self-Regulation: Measurement, Early Predictors, and Relations with Social-Emotional Functioning and Academic Competence in School

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 31.januar, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 09.15-10.00

Tittel: Current knowledge on early self-regulation; Practical implications for the Norwegian context

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Clancy Blair, New York University Steinhardt School of Culture, Education, and Human Development, USA

  • Professor Ingunn Størksen, Læringsmiljøsenteret, Universitetet i Stavanger

  • Førsteamanuensis Nikolai Olavi Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er forskningsdekan Tim Brennen

Veiledere

  • Hovedveileder: Ane Nærde, Atferdssenteret

  • Biveileder: Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 17. jan. 2017 14:26 - Sist endret 31. jan. 2017 09:42