Redusert hjernevolum hos pasienter med anoreksi

Cand.psychol Tone Fuglset ved Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Investigating the neurobiology of anorexia nervosa: Brain structure, cortical thickness and neural activation

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Eating disorders and what we can expect from structural studies of the brain

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Iain Campbell, King’s College London, UK
  • Professor Kerstin Plessen, Københavns Universitet, Danmark
  • Førsteamanuensis Mona Bekkhus, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Evalill Bølstad Karevold

 

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Øyvind Rø, Enhet for voksenpsykiatri, Medisinsk fakultet, UiO
  • Biveileder: Førsteamanuensis Tor Endestad, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder: Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 18. sep. 2017 09:58 - Sist endret 28. sep. 2017 15:40