Finner spor av fylla i hjernen

Cand.psychol Ragnhild Bø ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Executive functions in binge drinking young adults: A longitudinal study

Tid og sted for prøveforelesning

Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 09.15-10.00

Tittel: Cognitive remediation in addiction. Effects on clinical recovery and related mechanisms of action

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Anne E. Goudriaan, University of Amsterdam, Nederland
  • Professor II Kolbjørn Brønnick, Institutt for helsefag, Universitetet i Stavanger
  • Professor Fanny Duckert, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Disputasen ledes av settedekan Rolf Reber

Veileder

  • Hovedveileder: Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 7. sep. 2017 10:19 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06