Selvkontroll viktig for varig resultat etter fedmeoperasjon

Master i psykologi Irmelin Bergh ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The role of psychological factors in predicting weight loss and adherence to health behaviors in patients undergoing obesity surgery 

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Behavioral treatment of obesity: effectiveness for weight loss and its maintenance and implications within the context of bariatric surgery

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Associate professor Dale S. Bond, Brown University, USA
  • Docent Hanna Konttinen, University of Helsinki, Finland
  • Førsteamanuensis II Deborah Reas, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Agnes Andenæs

Veileder(e)

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • Biveileder: Professor Falko F. Sniehotta, Newcastle University, Institute of Health & Society, UK

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 10. apr. 2017 11:29 - Sist endret 27. apr. 2017 10:50