Stadskleiv

Sist endret 20. juni 2017 13:57 av Svein Harald Milde

Barn med cerebral parese har økt risiko for kognitive vansker. Det er ikke alltid samsvar mellom kognitiv fungering og motorikk. Barn bør derfor tilbys utredning, slik at riktig hjelp kan iverksettes.

Sist endret 6. juni 2017 10:15 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen
Sist endret 6. juni 2017 10:18 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen