Hvordan virker ADHD-medisiner?

Medisiner hjelper voksne med ADHD ta bedre avgjørelser ved å øke evnen til å prosessere informasjon.

I sin doktorgrad belyser Mads Lund Pedersen mekanismene som gjør at pasienter med ADHD tar bedre beslutninger når de får medisiner. Flere studier har vist at medisiner har en positiv effekt hos mange med ADHD. ADHD-medisiner med virkestoffet metylfenidat fører til bedre beslutningstaking og økt læring. Det er derimot gjort færre studier for å forstå mekanismene som ligger bak effektene.

I sin doktorgrad, som er del av et større forskningsprosjekt gjennomført ved Universitetet i Oslo, Oslo Universitetssykehus og sykehuset i Tønsberg, har Pedersen og kollegaer administrert databaserte tester på voksne pasienter med ADHD og kontrolldeltagere. Pasientene gjorde oppgavene både på medisiner og placebo.

- For å forstå hvorfor medisiner hjelper er det viktig å forstå hvordan de fungerer, og ikke bare at de har en positiv effekt. Analyseverktøyene vi har brukt kan gi en slik innsikt, forteller Pedersen.

Med analyser som beskriver underliggende mekanismer bak enkle beslutninger har de funnet at medisinene hjelper pasienter med ADHD ta bedre valg ved å øke evnen til å prosessere informasjon. Medisinene påvirker i mindre grad evnen til å ta seg bedre tid til å svare, som ville gjort at man kunne ta mer veloverveide beslutninger.

- Selv om medisiner har en positiv effekt er det fortsatt slik at pasienter med ADHD ikke gjør det like bra som kontrolldeltagere. Så medisiner er nok ikke hele løsningen, men det kan hjelpe. Og ved økt forståelse for hvordan medisiner hjelper kan man også fokusere annen behandling på andre problemaspekter, avslutter Pedersen.

Publisert 17. mars 2017 13:14 - Sist endret 31. mars 2017 11:21