Skal du bli bedre til å huske må du trene på å huske

Ny forskning viser at eldre voksne kan forbedre sin hukommelse, men forbedring krever spesifikk trening. I hvilken grad vi greier å forbedre hukommelsen vår kan også fortelle oss hvordan det fysisk står til med hjernen.

I sin doktoravhandling har Ann-Marie Glasø de Lange ved Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo, undersøkt effekten av hukommelsestrening i 217 forskningsdeltakere. Mye forskning tyder på at kognitiv aktivitet kan ha effekter på både hjernen og våre kognitive funksjoner, også i eldre alder.

Studien inkluderte to kontrollbetingelser, en der deltagerne var med i et alternativt treningprogram med populærvitenskapelige temaer. I den andre kontrollbetingelsen var ikke deltagerne med i noen form for treningsprogram.

- Resultatene viste at bare deltagelse i hukommelsestrening ga forbedret hukommelsesprestasjon. Denne type sammenlignende eksperimentell intervensjon er sjelden og verdifull for å forstå treningseffekter, som ellers like gjerne kan være basert på generelle faktorer som sosial interaksjon eller generell kognitiv aktivitet, forteller de Lange.

Hukommelsesforbedring avhenger av hjernens tilstand

De Lange og hennes medarbeidere fant videre at graden av forbedret prestasjon etter hukommelsestreningen hang sammen med individuelle forskjeller i hvitsubstans hos deltakerne mellom 70 og 80 år. Hvitsubstans forbinder ulike områder i hjernen, og er avgjørende for våre kognitive funksjoner slik som hukommelse og oppmerksomhet.

– Hjernens hvitsubstans er sårbar for påvirkningen av alder. Resultatene viste at forbindelsene i hjernene til deltakerne med størst utbytte av hukommelsestreningen var mindre preget av alder sammenlignet med deltakerne som hadde lavere utbytte av treningen. Hvor mye bedre man presterer etter å ha trent på kognitive oppgaver kan altså si oss noe om hvordan det står til med hjernen vår, forklarer hun. En viktig del av det videre arbeidet er nå å undersøke hvordan hjernen påvirkes av trening over tid.

Alder ingen hindring

Et viktig budskap er at også eldre voksne kan forbedre sine kognitive funksjoner med spesifikk trening.

Disse funnene viser tydelig at eldre voksne kan bli bedre på kognitive oppgaver, selv om man forbedrer seg i ulik grad. Det kan nok føles litt tyngre å lære seg nye ting med alderen, men ikke gi opp! Kognitiv trening kan sammenlignes med fysisk trening; man må hele tiden utfordre seg selv for å bli bedre, avslutter hun.

Publisert 16. feb. 2017 10:47 - Sist endret 2. mars 2017 10:14