Tegn til bevissthet hos pasienter med alvorlig hjerneskade

Etter svært alvorlig ervervet hjerneskade forblir enkelte pasienter i en tilstand med langvarig bevissthetsforstyrrelse. Å kartlegge bevissthetsnivå hos disse pasientene er krevende, og studier har vist stor risiko for feildiagnostikk.

Nevropsykolog og stipendiat Solveig Lægreid Hauger ved Sunnaas sykehus HF og psykologisk institutt, UIO, har ved bruk av elektrofysiologiske metoder funnet at måling av hjerneaktivitet kan vise tegn til gjenværende bevissthet hos pasienter med bevissthetsforstyrrelse, også i noen tilfeller der pasienten ikke viser dette ved motorisk atferd.

– Marerittet i klinikken er at man feilvurderer og ikke fanger opp kognitiv restkapasitet hos disse pasientene, med potensielt store medisinske og etiske konsekvenser. I PhD-studien har vi tatt i bruk metoden elektroencefalogram (EEG), og sett etter mønstre av hjerneaktivitet hos pasienter med bevissthetsforstyrrelse, uten at det stilles krav til motoriske responser. Pasientene ble først gitt en passiv oppgave, der de ble bedt om å kun lytte til sitt eget navn opplest, der eget navn innimellom ble byttet ut med et fremmed navn. Deretter ble det gitt en aktiv oppgave med samme stimuli, men med instruksjon om å telle antall ganger de hørte sitt eget navn. Oppgavene utløste en såkalt P3-respons, som er en velkjent elektrofysiologisk respons knyttet til oppgaver med krav til oppmerksomhet.

– Vi studerte særlig endring i P3-responsen i telleoppgaven, sammenlignet med passiv lytting. Resultatene viste at omtrent halvparten av pasientene hadde hjerneaktivitet som tydet på aktiv mental prosessering i telleoppgaven. I tillegg viste resultatene at fem av elleve pasienter uten motoriske tegn til kommandofølging, hadde en større P3-respons til den aktive telleoppgaven.

-Hauger påpeker at metoden dermed har potensiale til å fange opp skjulte tegn til bevissthet hos enkelte pasienter med bevissthetsforstyrrelse, og kan således gi supplerende informasjon til det som i dag er standard klinisk undersøkelse.

 

 

 

Publisert 26. okt. 2017 13:19 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33