Kurs i belastningsmestring styrker den psykiske helsen

Master i psykologi Gry Anette Sælid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Evaluation of the Coping With Strain course: A four-year longitudinal randomized controlled trial

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 27.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Individrelaterte eller samfunnsrelaterte faktorer som årsak til jobbstress

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Christina Hultman, Karolinska Institutet, Sverige
  • Professor Torbjørn Rundmo, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
  • Professor Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er førsteamanuensis Knut Inge Fostervold

Veiledere

  • Hovedveileder: Leif Edvard Aarø, Folkehelseinstituttet

  • Biveileder: Arne Holte, Folkehelseinstituttet, Professor II Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Biveileder: Kristian Tambs, Folkehelseinstituttet

  • Biveileder: Nikolai Czajkowski, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 11. mai 2016 12:15 - Sist endret 11. mai 2017 09:50