Hva påvirker kroppsbilde hos jenter med anoreksi?

Cand.psychol Maria Øverås vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Body image disturbance and neuropsychology in patients with anorexia nervosa

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 10.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Utviklingspsykologiske aspekter av kroppsbilde

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Universitetslektor Per Johnsson, Lund Universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Siri Weider, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er professor Stein Andersson

Veiledere

  • Professor Bryan Lask, Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser, Ullevål sykehus

  • Biveileder: Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

  • Biveileder: Øyvind Rø, Regional Avdeling for Spiseforstyrrelser, Ullevål sykehus

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 31. mai 2016 10:02