Det ligger i menneskets natur å begå barnedrap

Master i kriminologi og psykologi Vibeke Ottesen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

An Evolutionary Psychological Analysis of Filicide in Norway

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 16.juni, Auditorium 4, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: EP and EDP perspectives on child abuse, parental investment, and adoption in human societies

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Associate professor N. Zoe Hilton, University of Toronto, Canada

  • Postdoc Joakim Sturup, Rättspsykiatrisk avdeling, Rättsmedicinalverket, Sverige

  • Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er professor Trine Waaktaar

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Anne Inger Helmen Borge, Psykologisk institutt, UiO

  • Biveileder: Tore Slagsvold, Centre for Ecological and Evolutionary Synthesis, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 2. juni 2016 10:38 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11