Samarbeidsklimaet påvirker arbeidsmiljøet

Master i psykologi Jon Anders Lone vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Exploring Knowledge Work: Organizational Practices and Work Characteristics in Three Knowledge Work Settings

Foto: Siv-Elin Nærø

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 1.desember, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 9.15-10.00

Tittel: What makes knowledge intensive organisations different from more traditional organisations and how this is reflected in concurrent theories?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Magnus Sverke, Stockholms universitet, Sverige

  • Professor Maxine Robertson, Queen Mary University of London, UK

  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Opprinnelig 2.medlem Maxine Robertson måtte trekke seg pga. sykdom. Knut Inge Fostervold trer inn som 2.medlem, og professor II Bjørn Lau trer inn som 3.medlem.

Leder av disputas

Leder av disputasen er prodekan Ingjerd Höem

Veiledere

  • Hovedveileder: Cato Bjørkli, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 17. nov. 2016 10:56 - Sist endret 29. nov. 2016 16:18