Barn med Tourettes syndrom sliter med angst og depresjon

Cand. psychol Kjell Tore Hovik vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Executive control of cognition, emotion and behavior in children with Tourette’s Syndrome  – A two-year follow-up study

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 19.januar, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Why do neurodevelopmental disorders co-occur?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Georgina M. Jackson, University of Nottingham, UK
  • Professor John Piacentini, UCLA Semel Institute for Neuroscience and Human Behavior, USA
  • Professor Trine Waaktaar, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

3.opponent Trine Waaktaar er forhindret fra å delta på disputasen. Professor Nils Inge Landrø vil tre inn som 3.opponent denne dagen.

Leder av disputas

Settedekan er førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen

Veiledere

  • Hovedveileder: Førsteamanuensis Merete Glenne Øie, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveiledere: Professor II Jens Egeland, Psykologisk institutt, UiO og professor Kerstin Plessen, Københavns Universitet

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 8. jan. 2016 13:05 - Sist endret 8. jan. 2016 13:46