Viktig med god kartlegging av tegn på autisme

Cand.psychol Karoline Alexandra Havdahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Context matters: Factors affecting assessment of autism features

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 22.august, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Early intervention for ASD - what is the evidence?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Herbert Roeyers, University of Ghent, Belgia

  • Forsker Maj-Britt Posserud, Uni Helse, Bergen

  • Førsteamanuensis Tor Endestad, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er instituttleder Pål Kraft

Veiledere

  • Hovedveileder: Direktør Camilla Stoltenberg, Folkehelseinstituttet

  • Biveileder: Stephen von Tetzchner, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

  • Biveileder: Anne-Siri Øyen, Folkehelseinstituttet

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 8. aug. 2016 11:19