Skilsmissemekling er ikke god nok for foreldre med høyt konfliktnivå

Cand. psychol Wenke Gulbrandsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Obligatorisk mekling med foreldre i store konflikter: Vurderinger av utfall, konfliktdrivende tema og hva som bidrar til at dialogene mellom dem kan fortsette

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 15.februar, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Forskning på obligatorisk mekling ved samlivsbrudd - veien så langt, og veien videre

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Adjunkt Thomas Edward Mackrill, Profesjonshøjskolen Metropolitan, Danmark
  • Førsteamanuensis II Solveig Karin Bø Vatnar, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
  • Førsteamanuensis Henning Bang, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er professor Annika Melinder

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 1. feb. 2016 10:43 - Sist endret 9. feb. 2016 13:41