Mellommenneskelige problemer hos psykiatriske pasienter

Cand.med Espen Bjerke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Interpersonal problems among psychiatric outpatients. A study of interpersonal problems and their associations with symptoms and forms of self-relatedness.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 8.april, Aud 4, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Hvorfor er det viktig å studere relasjoner i psykoterapi?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Rolf Holmqvist, Linköpings universitet, Sverige
  • Professor emeritus Rolf Sandell, Linköpings universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Marit Råbu, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor Jon Trygve. Monsen, Psykologisk institutt, UiO

  • Biveileder: Professor Svein Friis, Det medisinske fakultet, UiO

  • Biveileder: Førsteamanuensis Ole Andre Solbakken, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 22. mars 2016 09:35 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10