Hjernenettverk endret hos kvinner som har hatt anoreksi

Master i psykologi Lasse Bang vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Structural and functional brain alterations in women recovered from anorexia nervosa

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 13.desember, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Eating disorders and neuroimaging findings. Implications for psychological intervention?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Janet Treasure, King’s College London, UK

  • Professor Andreas Joos, Clinic for Psychosomatic medisin and Psychotherapy, Germany

  • Professor René Westerhausen, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er professor og fagavdelingsleder Stein Andersson

Veiledere

  • Hovedveileder: Professor II Øyvind Rø, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

  • Biveileder: Førsteamanuensis Tor Endestad, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 29. nov. 2016 12:30 - Sist endret 13. des. 2016 12:55