Nye overgrep, skam og skyld hos voldsutsatte

Cand.psychol Helene Flood Aakvaag vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Violence, revictimization and trauma-related shame and guilt. An investigation of event characteristics and mental health correlates among violence-exposed men and women from the general population and among young survivors of a terrorist attack

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 1.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Risk factors for Posttraumatic Stress Disorder

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Bernice Andrews, University of London, UK

  • Programdirektør Kerstin Bergh Johannesson, Uppsala universitet, Sverige

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Leder av disputasen er førsteamanuensis Nora Sveaass

Veiledere

  • Hovedveileder: Siri Thoresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

  • Biveileder: Grete Dyb, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

  • Biveileder: Espen Røysamb, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 18. aug. 2016 09:24 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11