Mellommenneskelige problemer hos psykiatriske pasienter

Selvrapportering av mellommenneskelige problemer før behandlingsstart kan gi viktige bidrag til diagnostikk og behandling.

I sin doktorgradsavhandling har psykiater Espen Bjerke undersøkt svar fra nærmere tusen polikliniske pasienter omkring problemer de har i forhold til andre mennesker. Det ble benyttet et internasjonalt anerkjent skåringskjema som pasientene fylte ut før behandlingen startet. Svarene kunne fremstilles grafisk, på en måte som var lett å forstå både for pasient og behandler. Resultatene viser at de fleste sliter med problemer knyttet til lav selvhevdelse. Disse pasientene, som lett underkaster seg og strekker seg for å være andre til lags, byr på spesielle utfordringer for terapeuten ved samtalebehandling. Enda større er utfordringene knyttet til de som har problemer med å være for fiendtlig og dominerende i forhold til andre. Disse pasientene kan lett oppfattes som utakknemlige og ubehagelige og risikerer avvisning fra terapeuten.

I tillegg til mellommenneskelige problemer ble psykiske symptomer og selvbilde undersøkt, og det ble påvist spesifikke sammenhenger mellom visse typer mellommenneskelige problemer på den ene siden, og visse typer symptomer og selvbilde på den annen. F. eks var det sammenheng mellom en fiendtlig mellommenneskelig stil, paranoide symptomer og et relativt positivt selvbilde, og mellom en sosialt unnvikende stil, fobiske symptomer og et negativt selvbilde.

Avhandlingen konkluderer med at selvutfyllingsskjemaet om mellommenneskelige problemer, Inventory of Interpersonal Problems (IIP-64), er nyttig og anvendelig i poliklinisk praksis. Det er relativt teori-nøytralt og forenlig med både biologiske, kognitive, atferdsmessige og psykodynamiske teorier omkring psykiske lidelser. Selvutfyllingsskjemaer som IIP-64 gir et supplement til klinisk diagnostikk (ICD-10), og gir mulighet for målinger av behandlingseffekt både underveis og etterpå. Brukerperspektiv og kvalitetssikring er også ivaretatt gjennom mer rutinemessig bruk av selvutfyllingsskjema som IIP-64.  

 

Publisert 21. mars 2016 13:23 - Sist endret 21. mars 2016 13:32