Hjernenettverk endret hos kvinner som har hatt anoreksi

Kvinner som tidligere har hatt anoreksi har endret aktivitet i hjernenettverkene som styrer følelser. Funnene utdyper vår forståelse av hjernens rolle ved utviklingen av lidelsen.

I sin doktorgradsavhandling har Lasse Bang undersøkt hjerneaktiviteten til kvinner som har blitt friske fra anoreksi. Anoreksi er en psykisk lidelse som kjennetegnes av spisevegring, lav kroppsvekt, kroppsbildeforstyrrelser, og en intens frykt for å gå opp i vekt.

Bang forteller at vi mangler modeller for å forstå sykdomsmekanismene som gjør at noen utvikler lidelsen mens andre ikke gjør det.

-Ved å studere hjernen kan vi belyse de biologiske mekanismene som er involvert i å utvikle og opprettholde anoreksi, sier han.

Bang skannet hjernene til kvinner som har blitt friske fra anoreksi, og sammenlignet hjerneaktiviteten deres med kvinner som aldri har hatt lidelsen. Hjerneaktivitet ble målt mens deltakerne løste oppgaver hvor de måtte ignorere følelsesladete ord og ansikter. Resultatene viste at de med tidligere anoreksi hadde endret aktivitet i hjernenettverkene som gir opphav til og styrer følelser.

-Disse endringene kan ha sammenheng med svekket emosjonsregulering; en av flere sårbarheter for å utvikle anoreksi, sier han.

Til tross for endringene i hjerneaktivitet, var det ingen forskjeller i hjernevolum mellom gruppene. Bang forteller det er kjent at syke pasienter med anoreksi har mindre hjernevolum.

-Forskning tyder på at dette skyldes undervekt, og at hjernevolum normaliseres med vektoppgang. Våre funn støtter dette, sier han.

Bang understreker at denne typen forskning er komplisert, og at vi er langt unna å forstå opphavet til de endringene i hjerneaktivitet som ble funnet i studien.

-Det er mange faktorer man må ta hensyn til. Håpet er at hjerneforskning vil utdype vår forståelse av anoreksi, og bidra til å forstå hvorfor noen utvikler lidelsen, avslutter han.

Publisert 28. nov. 2016 15:49 - Sist endret 19. aug. 2022 11:33