Disputas om spiseproblemer hos ungdom med diabetes type 1

Master i psykologi Line Wisting vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Comorbid type 1 diabetes and disturbed eating behaviors – Assessment, prevalence, psychological correlates and metabolic controls

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 11.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Forebygging av spiseforstyrrelser - generelle versus spesifikke tiltak overfor risikogrupper

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Ata Ghaderi, Institusjonen for klinisk nevrovitenskap, Karolinska Instituttet, Sverige
  • Universitetslektor Lena Hanberger, Linköping Universitet, Sverige
  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Trine Waaktaar

Veiledere

  • Professor Øyvind Rø, Oslo Universitetssykehus
  • Førsteamanuensis Henrik Natvig, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 29. mai 2015 12:41 - Sist endret 29. mai 2015 13:33