Disputas om behandling av barn og unge med ADHD

Cand.psychol Bjørn Erik Ramtvedt vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos:

Assessment and enhancement of treatment outcomes in paediatric Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD) stimulant trials.

Første prøveforelesning, selvvalgt emne:

Dato: 26.januar 2015, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 16.15-17.00

Tittel: ADHD i lys av arv og miljø - Perspektiver på utredning og behandling

Annen prøveforelesning, oppgitt emne:

Dato: 26.januar 2015, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 17.15-18.00

Tittel: Hvordan kan stress-sårbarhetsperspektivet bidra til forståelsen av ADHD?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Philip Hwang, Göteborgs universitet, Sverige
  • Dr. Maj-Britt Posserud, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • Professor II Margarete Vollrath, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Stein Andersson

Veileder

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 8. jan. 2015 09:35 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06