Mer optimisme for unge med schizofreni

Cand. psychol Monica Juuhl-Langseth vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Subcortical Brain Structures and Neurocognition In Early Onset Schizophrenia Spectrum Disorders

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 28.august, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The Course of Cognitive Deficits in Schizophrenia over the Lifespan

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Keith Nuechterlein , Semel Institute, University of California, USA
  • Professor Åsa Hammar, Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  • Professor II Margarete Vollrath, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er forskningsleder Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

  • Hovedveileder professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO
  • Biveileder Professor Emeritus Berit Grøholt, Institutt for klinisk medisin, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 14. aug. 2015 10:26 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10