Kan psykologi være en objektiv vitenskap?

Idéhistoriker Line Joranger vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos:

Subjectivity as Science and Experience

Første prøveforelesning, selvvalgt emne:

Dato: 28.oktober 2015, Auditorium 2, Psykologisk institutt

Tid: 16.15-17.00

Tittel: From Nowhere to Everywhere - A cultural-historical view of psychological concepts and subjectivity

Annen prøveforelesning, oppgitt emne:

Dato: 28.oktober 2015, Auditorium 2, Psykologisk institutt

Tid: 17.15-18.00

Tittel: "Scientific" Psychology: Is the person found through general laws?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Jaan Valsiner, Clark University, USA
  • Professor Daniel Robinson, University of Oxford, UK
  • Professor Siri Erika Gullestad, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er førsteamanuensis Erik Stänicke

Veileder

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 19. okt. 2015 09:36 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11