Ny kunnskap om barn født av mødre med rusproblemer

Cand. psychol Kristin Johanne Haabrekke vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

A Better Starting Point in Life – The Development of Children Born to Mothers Who Have Received Treatment for Their Substance Abuse Problems While Pregnant.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 22.september, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The next steps in maternal substance use research: what we know and what we need to learn

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Seniorforsker Rina Das Eiden, University at Buffalo, USA
  • Postdoc Janni Niclasen, København Universitet, Danmark
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Settedekan er forskningsleder Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

  • Førsteamanuensis Vibeke Moe, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor Kristine Walhovd, Psykologisk institutt, UiO

  • Seksjonsleder Kari Slinning, RBUP

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 8. sep. 2015 14:20 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11