Sinkerud

Sist endret 10. nov. 2015 10:30 av Svein Harald Milde

Miriam S. Johnson har, i sin doktoravhandling ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo, forsket på hvilke typer spørsmål politietterforskere stiller i en landsrepresentativ studie av 224 barneavhør i overgrepssaker gjennomført i perioden 2002-2012.

Sist endret 27. okt. 2015 11:04 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen
Sist endret 27. okt. 2015 11:13 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen