Ny kunnskap om barn født av mødre med rusproblemer

Barn av mødre som har fått behandling for sine rusproblemer under graviditet blir født med et bedre utgangspunkt. Likevel kan andre problemer hos mødrene påvirke barnas utvikling.

Haabrekke og kolleger har undersøkt barn av mødre som var innlagt på institusjon i svangerskapet der de fikk behandling for sine rusproblemer. Mødrene og barna ble fulgt til de var 4 ½ år og sammenlignet med barn av mødre som hadde psykiske vansker og barn av mødre uten rusproblemer og psykiske vansker. I tillegg hadde vi en sammenligningsgruppe med barn av mødre med rusproblemer som ikke hadde fått hjelp under graviditet.

Barna født av mødrene som fikk behandling for sine rusproblemer under graviditet ble født uten abstinenser og de var ikke premature ved fødsel. Samtidig hadde mødrene deres psykiske vansker, lavere utdannelse og de var oftere aleneforeldre. Vi fant at der mødrene slet i samspillet med barna sine ved 12 måneder, hadde barna dårligere språklige ferdigheter ved 2 år. Da de var 4 ½ år skilte de seg ikke fra typiske barn når det gjaldt språkferdigheter og evne til problemløsning, men mødrene rapporterte likevel at barna hadde mer følelsesmessige vansker. Vanskene hang også sammen med mødrenes egne symptomer på angst og depresjon samt barnas fødselsvekt. En tredjedel av barna født av mødre med rusproblemer bodde i fosterhjem da de var blitt 4 ½ år.

-Det er viktig å få hjelp til rusproblemer under graviditet fordi det kan skape et bedre utgangspunkt for barna. Studien viser samtidig at barna og mødrene trenger hjelp og oppfølging over lengre tid, også etter at mødrene har blitt rusfrie, sier Haabrekke.

 

Publisert 8. sep. 2015 13:37 - Sist endret 8. sep. 2015 13:46