Disputas om trening av hjernens kontrollfunksjoner

Cand.psychol Jan Stubberud ved Sunnaas Sykehus HF vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Cognitive rehabilitation of executive functions in adults with spina bifida: efficacy of Goal Management Training.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 5.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The rehabilitation of executive dysfunction

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Jonathan Evans, University of Glasgow, Skottland
  • Førsteamanuensis Lin Sørensen, Universitetet i Bergen
  • Professor Bruno Laeng, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er forskningsleder Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

  • Professor II Anne-Kristine Schanke, Psykologisk institutt, UiO
  • Associate Professor Donna Langenbahn, NYU Langone Medical Center
  • Forskningsdirektør Johan Stanghelle, Sunnaas sykehus HF

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. mai 2014 09:43 - Sist endret 23. jan. 2019 14:45