Disputas om uventet selvmord blant menn

Master i kognitiv psykologi Parvin Kiamanesh ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

The role of maladaptive perfectionism in suicide.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 16.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Strategier for forebygging av selvmord

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor emeritus Lars Jacobsson, Umeå Universitet, Sverige

  • Førsteamanuensis II og overlege Tordis Sørensen Høifødt, Universitetet i Tromsø

  • Førsteamanuensis Tine K. Jensen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Professor Hanne Haavind, Psykologisk institutt, UiO

  • Dr.philos. Kari Dyregrov Nasjonalt folkehelseinstitutt/Senter for krisepsykologi

  • Dr. Gudrun Dieserud, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 27. mai 2014 10:40 - Sist endret 19. nov. 2015 13:17