Disputas om barn i fosterhjem

Cand. psychol  Heidi Jacobsen ved RBUP Øst og Sør vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Foster care - an opportunity for young children? A longitudinal and prospective study of foster children`s attachment and development

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 7.mars 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Developmental themes and challenges during the second and third years of life

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Assistant professor Mirjam Oosterman PhD, University of Amsterdam, Nederland

  • Professor Hans Bengstsson, Lunds Universitet, Sverige

  • Førsteamanuensis Evalill Bølstad Karevold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er Professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Førsteamanuensis Vibeke Moe, Psykologisk institutt, UiO

  • Forsker Tord Ivarsson, RBUP Øst og Sør; Universitetet i Göteborg

Publisert 21. feb. 2014 10:58 - Sist endret 22. feb. 2014 03:02