Disputas om psykiske plager i parforhold

Master i psykologi Mariann Idstad ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Mental distress in couples: Subjective caregiver burden and divorce in the general population

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 9.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Er det skadelig å skille seg?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Margareta Östman, Malmö Högskola
  • Professor Lars Wichstrøm, NTNU
  • Førsteamanuensis Anne-Kari Torgalsbøen, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Forsker Kristian Tambs, Folkehelseinstituttet, Oslo
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 25. apr. 2014 08:54