Disputas om foreldres reaksjoner i behandling av barn og unge utsatt for traumer

Cand.psychol Tonje Holt ved NKVTS vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Parental emotional reactions and their role in therapy for traumatized children and adolescents.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 17.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Treatment of  childhood trauma in Norway: Targets, Treatments, and Next Steps

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor David J. Kolko, University of Pittsburgh, USA
  • Professor Lutz Goldbeck, University Clinic Ulm, Tyskland
  • Førsteamanuensis Trine Waaktaar, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Agnes Andenæs

Veiledere

  • Førsteamanuensis Tine Jensen, Psykologisk institutt, UiO
  • Professor emeritus Jon Martin Sundet, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 28. mai 2014 10:19 - Sist endret 2. juli 2015 15:17