Aina Holmèn

Sist endret 9. jan. 2014 16:10 av Svein Harald Milde
Sist endret 10. jan. 2014 19:36 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen

Cand.psychol. Aina Holmèn har i sitt doktorgradsarbeid undersøkt testing av kognitive funksjoner hos ungdommer med psykoselidelser.

Sist endret 9. jan. 2014 13:19 av Sverre Andreas Sydnes Gustavsen
Sist endret 9. jan. 2014 16:15 av Svein Harald Milde