Disputas om psykoselidelser hos ungdom

Cand.psychol. Aina Holmèn ved Akershus universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Neurocognition in early-onset schizophrenia with a particular focus on executive function

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 23.januar 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Sosial kognisjon hos unge med schizofreni - implikasjoner for dagliglivsfunksjon.

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Kerstin Plessen, Institut for medicin, Center Bispebjerg, København

  • Professor Åsa Hammar, Det psykologiske fakultet, UiB

  • Professor Stein Andersson PhD, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er Professor Bruno Laeng

Veiledere

Publisert 9. jan. 2014 15:58 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10