Disputas om pasienters erfaringer i behandling av anoreksi

Cand.psychol Kjersti Solhaug Gulliksen ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Anorexia nervosa: Patients' perspective of pathways to AN, wish to recover, first treatment contact and preferred therapist characteristics.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 31.oktober, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Den teoretiske og kliniske betydningen av kontroll for pasienter med spiseforstyrrelser

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis David Clinton, Karolinska institutet, Sverige

  • Lektor Stig Bernt Poulsen, Københavns universitet, Danmark

  • Førsteamanuensis Ingela Lundin Kvalem, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Tilmann von Soest

Veiledere

  • Professor II Arne Holte, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor II Finn Skårderud, Institutt for spesialpedagogikk, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 10. okt. 2014 15:06 - Sist endret 11. mai 2017 09:49