Disputas om å oppdage Alzheimers demens tidlig

Cand.psychol Håkon Grydeland ved Psykologisk institutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Brain Microstructure Across the Lifespan: Cognitive Links, Network Architecture, and Clinical Implications.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 29.april 2014, Auditorium 3, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Brain Imaging of Human Cognition: Structural and Functional Perspectives

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor David Madden, Duke University Medical Center, USA

  • Professor Gael Chételat, Centre Cyceron, Frankrike

  • Professor Geir Overskeid, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er instituttleder Kjetil Sundet

Veiledere

Publisert 23. apr. 2014 12:14 - Sist endret 23. apr. 2014 14:54