Disputas om geners betydning for sykefravær og uførepensjon

Cand.psychol Line C. Gjerde ved Folkehelseinstituttet Oslo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Genetic and environmental contributions to personality disorders, long term sick leave and disability pension

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 7.april 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: What have we learned from genetics research about the association between anxiety disorders and depression? 

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Matt McGue, University of Minnesota, USA

  • Forsker Pia Svedberg, Karolinska institutet Stockholm, Sverige

  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er forskningsleder Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

  • Seniorforsker Ragnhild Ørstavik, Folkehelseinstituttet, Oslo

  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

  • Forsker Gun Peggy Knudsen, Folkehelseinstituttet, Oslo

Publisert 25. mars 2014 15:52 - Sist endret 25. mars 2014 15:52