Disputas om brukervennlighet i digitale løsninger

Cand. polit i psykologi Asbjørn Følstad ved Sintef Oslo vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Users` design feedback in usability evaluation: Four empirical studies

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 27.februar 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The role of design evaluation in future design innovation

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Marc Hassenzahl, Folkwang University of the Arts, Tyskland

  • Professor Ann Bladford, University College London, Storbritannia

  • Førsteamanuensis Knut Inge Fostervold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er Professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, UiO

  • Professor Kasper Hornbæk, Copenhagen University

Publisert 13. feb. 2014 15:58 - Sist endret 14. feb. 2014 13:06