Disputas om ny behandlingsform for ungdommer med anoreksi

Master i psykologi Camilla Lindvall Dahlgren ved Regional Seksjon Spiseforstyrrelser (OUS) vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Cognitive Remediation Therapy for Young Female Adolescents with Anorexia Nervosa – Assessing the Feasibility of a Novel Eating Disorder Intervention.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 13.juni, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Risk factors for the development of eating disorders

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Janet Treasure, King's College London, England
  • Associate professor Angela Favaro, University of Padova, Italia
  • Professor Stein Andersson, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Roald Bjørklund

Veiledere

  • Forskningsleder Øyvind Rø, Oslo universitetssykehus
  • Professor emeritus Bryan Lask, Oslo universitetssykehus
  • Professor Nils Inge Landrø, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 21. mai 2014 09:40 - Sist endret 28. mai 2014 16:01