Disputas om smerter på jobb

Master i psykologi Jan Olav Christensen ved Statens arbeidsmiljøinstitutt vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Effects of psychological and social work factors on musculoskeletal pain complaints and headache

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 24.mars 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: Psykososialt arbeidsmiljø og kardiovaskulære sykdommer - nåværende kunnskap og vitenskapelig debatt

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Hugo Westerlund, Stockholm universitet, Sverige

  • Professor Camilla Martha Ihlebæk, Universitet for miljø- og biovitenskap, Ås

  • Førsteamanuensis Pål Ulleberg, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er Instituttleder Kjetil Sundet

Veiledere

  • Hovedveileder Professor Stein Knardahl, Statens arbeidsmiljøinstitutt, Oslo

  • Biveileder Professor Olav Vassend, Psykologisk institutt, UiO

Publisert 10. mars 2014 16:03 - Sist endret 5. nov. 2018 23:06