Disputas om emosjonelle problemer blant innvandrerbarn

Cand. polit. i psykologi Daniele Evelin Alves ved Folkehelseinstituttet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Emotional problems in preadolescence: Immigrant background, school difficulties, and family factors

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 6.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: An overview of the theoretical perspectives on the impact of immigration  - how do these perspectives add to our understanding of immigrant children's mental health?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Assistant Professor Gonneke Stevens, Universitetet i Utrecht, Nederland

  • Førsteamanuensis Hildegunn Fandrem, Universitetet i Stavanger

  • Førsteamanuensis Henrik Natvig, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Bjørn Rishovd Rund

Veiledere

  • Forsker Henrik Daae Zachrisson, Atferdssenteret
  • Professor Espen Røysamb, Psykologisk institutt, UiO

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 25. apr. 2014 10:22 - Sist endret 5. mai 2014 11:20