Disputas om risiko for kriminell adferd

Master i psykologi Solveig Abrahamsen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Risk factors for criminal behavior: A Biopsychosocial study

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 4.april 2014, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The impact of genetics versus epigenetics in developmental psychology

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Edward Barker, King's College London, UK

  • Professor Bo Vinnerljung, Stockholms universitet, Sverige

  • Førsteamanuensis Evalill Karevold, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan er professor Bruno Laeng

Veiledere

  • Hovedveileder Professor Annika Melinder, Psykologisk institutt, UiO

  • Biveileder Tilmann von Soest

Publisert 21. mars 2014 09:48 - Sist endret 21. mars 2014 09:48