Disputas: Eirin Winje

Cand.psychol Eirin Winje ved Oslo Universitetssykehus vil forsvare sin avhandling for graden ph.d:

Season of birth - a marker of increased vulnerability for eating disorder?

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 14.mai, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10.15-11.00

Tittel: The continuum-discontinuum hypothesis between eating problems and the DSM-based eating disorders: Theoretical arguments and empirical findings

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan Rosenvinge, Universitetet i Tromsø
  • Professor John F. Morgan, Seacroft Hospital Leeds, UK
  • Professor II Margarete Vollrath, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Anne Inger Helmen Borge

Veiledere

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 26. apr. 2013 13:26 - Sist endret 9. jan. 2020 14:11