Disputas: Marianne Villabø

Cand.psychol. Marianne Villabø ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, R-BUP Øst og Sør, vil forsvare sin avhandling for graden ph.d: Evidence-based assessment of anxiety-disordered children. From research to community clinics.

Tid og sted for prøveforelesning

Dato: 30.05.2013, Forsamlingssalen, Psykologisk institutt

Tid: 10:15-11:00

Tittel: How can evidence based assessment be embedded in everyday child mental health clinics?

Mer om avhandlingen

Pressemelding

Scientific abstract

Bedømmelseskomité

  • Professor Paul Stallard, Bath University, Storbritannia
  • Professor Siv Kvernmo, Universitetet i Tromsø
  • Professor Bjørn Rishovd Rund, Psykologisk institutt, UiO

Leder av disputas

Settedekan Thomas Hoff

Veileder(e)

  • Professor emeritus Svenn Torgersen
  • Forsker Simon-Peter Neumer

Arrangør

Psykologisk institutt

Publisert 16. mai 2013 09:02 - Sist endret 6. jan. 2021 00:10